Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2009 het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op. Om te zorgen voor een structurele koppeling met de kinderopvang werd in 2011 ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opdrachtgever van het Landelijk Steunpunt. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen ondersteunt scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen en IKC’s. Het Landelijk Steunpunt geeft presentaties, ontwikkelt producten, organiseert studiedagen en congressen en beantwoordt telefonisch en per e-mail uw vragen. Ondersteuning door het Landelijk Steunpunt is gratis.

In het Opdrachtgeversberaad


Rinda den BestenVoorzitter PO-Raad