Thematiek: 

Optimaliseren van lees- en schrijfonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Inzet van ICT-middelen bij lezen en schrijven. Doorgaande lijn in lees- en schrijfontwikkeling bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 

Samenstelling: 

Hanneke Wentink, lector Hogeschool Edith Stein; Anique Bokman, docent Hogeschool Edith Stein; Richard Vollenbroek, docent Hogeschool Edith Stein; Dortie Mijs, adviseur Expertis Onderwijsadviseurs; Lonny Fennis, docent Windesheim OSO; Susanne Huijbregts, associé Expertis Onderwijsadviseurs; Scholen in de regio Twente die deelnemen aan onderzoek dat vanuit het lectoraat wordt gedaan.
 

Doel: 

Voorkomen van laaggeletterdheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.
 

Activiteiten: 

Onderzoek
 

Contactpersoon: 

Hanneke Wentink (06 46 225 069)