Helpdesk

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden over

 • Hoe wordt in 2020 bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

  Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Waarom gaat de eindtoets in 2020 niet door?

  Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Gaat de eindtoets in 2020 door?

  Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Is het verstandig om een bruikleenovereenkomst af te sluiten als leerlingen nu ipad’s en laptop’s meenemen voor thuisonderwijs?

  Scholen worden geadviseerd een bruikleenovereenkomst op te stellen zodra er spullen met waarde ter lening aan leerlingen meegegeven worden.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Gebruik ICT-toepassingen.

 • Kunnen de gymlessen vanaf 11 mei doorgang vinden?

  De PO-Raad en het ministerie van OCW hanteren als uitgangspunt dat gym een onderdeel is van het onderwijs. Leerlingen mogen dus weer bewegingsonderwijs volgen. Bij voorkeur wordt de gymles buiten gegeven, maar als dat nodig is bijvoorbeeld door het ontbreken van faciliteiten of door weersomstandigheden, is het ook mogelijk om gymles binnen te verzorgen. Een protocol van de KVLO volgt deze lijn. In het protocol bewegingsonderwijs staat hierover het volgende: ‘de lessen worden in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het virus lijkt in buitenlucht sneller te verdunnen, waardoor er minder risico op verspreiding is. Met een beperktere ventilatie en luchtkwaliteit in zalen is het daarom gewenst om matig-intensieve activiteiten te verzorgen.'

  Naast het protocol bewegingsonderwijs vind je op een weeropschool.nl een handig schematisch overzicht van leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen uitgewerkt door de KVLO.

  Het protocol bewegingsonderwijs is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Gym en bewegen.

 • Gemeenten hebben een taak om de coördinatie voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen te regelen. Onze gemeente wacht alleen maar af. Wat is exact de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze? Hoe krijgen we beweging hierin?

  Zie het bericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/opvang-kinderen-op-scholen-en-kinderopvang-ivm-coronavirus. Je kunt jouw gemeente op dit bericht wijzen en verzoeken hun verantwoordelijkheid te nemen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Een ouder van een leerling maakt schoon bij de politie; politie is een cruciaal beroep, schoonmaak volgens de lijst niet behalve als je in het ziekenhuis werkt. Moeten we de leerling opvang bieden?

  Alles is er op gericht om de cruciale beroepen door te laten werken. Als er binnen een politiekantoor niet meer schoongemaakt wordt, dan kan de politie niet meer doorwerken. Wij adviseren om te kijken op welke plek de desbetreffende ouder schoonmaakt. Als die instantie of organisatie in de lijst met cruciale beroepen staat, probeer dan om opvang te bieden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Kunnen vrijwilligers ingezet worden om leerlingen op te vangen?

  Als er alleen sprake is van opvang dan is er geen bevoegdheidseis. Hierdoor kunnen vrijwilligers ook leerlingen opvangen of helpen bij de opvang. Houd er wel rekening mee dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben en zich aan de hygiënevoorschriften houden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten ouders met een cruciale beroep betalen voor de noodopvang? En op welke tijden kunnen zij een beroep doen op opvang?

  Van onze collega’s van de Branchevereniging Kinderopvang begrepen wij het volgende over de kosten van bso voor ouders met cruciale beroepen:
  In principe zouden ouders met cruciale beroepen die voorheen nog geen gebruik maakten van de bso, dat nu wel kunnen doen zonder kosten. Uitgangspunt is om het bestaande systeem en infrastructuur in stand te houden. Zij hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en krijgen waarschijnlijk een soort tijdelijk contract. Dat zal iedere organisatie op een andere manier regelen.

  Gemeenten moeten genoeg 24-uursopvangplekken realiseren voor de opvang buiten de tijden van de bso, zie het nieuwsbericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?- Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?

  Nee, die zijn er nog niet. We zijn in overleg met het ministerie hierover.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

Pagina's