• Hoe wordt bepaald in welke schaal een werknemer wordt ingeschaald?

  Bepalen in welke salarisschaal een werknemer in het primair onderwijs valt,is een ingewikkelde materie en binnen de CAO gelden daarvoor aparte bepalingen.

  Een werknemer die nog niet eerder een baan heeft gehad (in principe pas afgestudeerden) wordt ingeschaald op een bedrag dat niet lager is dan het laagste en niet hoger dan het hoogste bedrag in de salarisschaal (LA of LB). Waar de werknemer eerder nog begon met het laagste salaris in de schaal  (LA 1 of LB 1) hebbenwerkgever en werknemer nu de mogelijkheid om over het salaris afspraken te maken.

  Als het dienstverband van een werknemer na het aflopen van zijn contract niet doorloopt, maar hij even later wel weer een nieuwe aanstelling krijgt, moet hij opnieuw ingeschaald worden (artikel 6.3 CAO PO).

  Enkele voorbeelden:

  1. Een invaller die is benoemd of aangesteld van 1 februari tot 1 augustus en vanaf 1 augustus weer gaat invallen, hoeft niet opnieuw ingeschaald te worden. Er is geen sprake van een onderbroken dienstverband en op grond van artikel 6.1 lid 2 CAO PO is er recht op een periodiek. Als deze invaller een tijdelijk dienstverband heeft gehad in LA 1 en enkele dagen op een sbo-school heeft gewerkt in LB 1 en de laatste benoeming tot 1 augustus weer in LA 1 heeft gewerkt, wordt hij per 1 augustus in schaal in LA 2.
  2. Een invaller die kort en tijdelijk op een basisschaal invalt met salarisschaal LA 1,  die tevens korte invalbeurten heeft gehad op een sbo-school in salarisschaal LB1 en daar in totaal 60 dagen heeft gewerkt, heeft per 1 augustus een dienstverband op de sbo-school. Deze werknemer wordt daar ingeschaald in LB 2. Zou hij per 1 augustus op een reguliere basisschool gaan werken, dan wordt hij ingeschaald in LA 3. Het salarisbedrag van LB 1 is uitgangspunt voor de inschaling in de LA-schaal.
  3. Een invaller heeft in een schooljaar 58 dagen gewerkt in schaal LA 1 en 2 dagen ingevallen op een sbo-school (LB 1). De werknemer dient opnieuw ingeschaald te worden. Als hij gaat werken op de sbo-school wordt dit LB 2. Als hij gaat werken op een reguliere basisschool, is LB 1 de grondslag voor inschaling. Voor de basisschool wordt dit LA 3.