• Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?

  Werknemers hebben vanaf 57 jaar recht op een bijzonder budget van 130 extra uur per jaar (deeltijders naar rato). Ze krijgen dat naast het basisbudget van 40 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Indien werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd ervoor kiezen langer door te werken, bestaat er geen recht meer op dit budget.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?

  Het totale budget (40 + 130 uur) mag gedurende maximaal 5 jaar worden gespaard. De opname mag niet meer bedragen dan 340 uur per jaar. Indien er 340 uur per jaar wordt opgenomen, wordt de eigen bijdrage gebaseerd op maximaal 260 uur (dan neemt de werknemer namelijk 2 keer het duurzame inzetbaarheidsbudget van 40 uur tegelijk op). De werknemer kan de uren van dit totale budget niet alleen inzetten voor bestedingsdoelen zoals scholing of coaching, maar ook voor het nemen van een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatie-verlof.

 • Mogen de 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid worden ingezet voor verlof, voordat het bijzondere budget (voor de 57+-ers) wordt ingezet voor verlof?

  Nee, de 40 basisuren mogen alleen worden ingezet voor verlof, indien ook de rest van de uren worden ingezet voor verlof. Het is niet de bedoeling dat de medewerker deze 40 uur gebruikt om een week vrij te zijn en de rest van de 130 uur inzet voor een ander doel van duurzame inzetbaarheid.

  Dit heeft te maken met de eigen bijdrage. Als het bijzonder budget van 130 uur wordt ingezet voor duurzame inzetbaarheid, dan hoeft er geen eigen bijdrage over te worden betaald. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50% over het salaris (dan wel 40% voor de medewerkers in een functieschaal 8 of lager). Over de 40 uren uit het basisbudget hoeft nooit een eigen bijdrage te worden betaald, ook niet als het wordt ingezet voor verlof.  De 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid mogen daarom alleen worden ingezet voor verlof, indien ook de uren van het bijzonder budget voor verlof worden gebruikt. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wat is de eigen bijdrage over het bijzonder budget voor 57+ers?

  Als het bijzonder budget van 130 uur wordt ingezet voor duurzame inzetbaarheid, dan hoeft er geen eigen bijdrage over te worden betaald. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50% over het salaris en 40% voor werknemers in schaal 8 of lager. Over de 40 uren uit het basisbudget hoeft nooit een eigen bijdrage te worden betaald, ook niet als het wordt ingezet voor verlof. De 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid mogen alleen worden ingezet voor verlof, indien ook uren voor het bijzonder budget voor verlof worden gebruikt. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?

  Voor de 130 extra uren gelden dezelfde bestedingsdoeleinden als voor de overige 40 uur. Senioren mogen het bijzondere budget van 130 uur echter ook inzetten voor verlof. Zij betalen dan wel een eigen bijdrage. Indien zij alle 130 uur van het bijzonder budget inzetten voor verlof mogen zijn ook de 40 uur van het basisbudget inzetten voor verlof (over deze 40 uur betalen ze dan geen eigen bijdage).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.