• Heeft een zij-instromer ook recht op het bijzonder budget voor startende leerkrachten?

    Indien een zij-instromer instroomt in een hogere salarisschaal dan L10-3, dan bestaat er geen recht op het bijzondere budget voor startende leerkrachten. Het is evenwel goed mogelijk dat ook deze leerkracht het budget goed kan gebruiken. U kunt samen met de medewerker afspraken maken over (gedeeltelijke) toekenning van het budget en waar de uren dan aan worden besteed. 

  • Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?

    Startende leraren (tot en met schaal L10-3/L11-3 of in het speciaal onderwijs tot en met L11-3/L12-3) krijgen een extra budget van 40 uur per jaar (deeltijders naar rato). Het ligt niet voor de hand dat starters direct in de L11 schaal worden ingeschaald als zij nog niet basisbekwaam zijn (L12 in het speciaal onderwijs). Er worden afspraken gemaakt over de inzet van dit budget. Het bijzondere budget voor startende leerkrachten kan niet worden opgespaard of worden ingezet voor vrij opneembaar verlof.