• Welke faciliteiten heeft de medezeggenschapsraad (MR) vanuit de CAO PO tot zijn beschikking?

    • Uren voor werkzaamheden in het kader van medezeggenschap
    • Geld voor het vrijroosteren van leden van de personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR) voor activiteiten ten behoeve activiteiten van de P(G)MR.
    • 3 dagen per twee jaar voor scholing
  • Waar kan ik informatie vinden over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)?

    Op de website www.infowms.nl treft u alle informatie aan over de WMS. Hier kunt u modelreglementen en statuten vinden maar ook informatie over de laatste ontwikkelingen, hoe u goede medezeggenschap kunt organiseren en bijvoorbeeld over het WMS congres. Er is ook een overzicht opgenomen over “instemming of advies” conform de WMS. De website wordt onderhouden door Stichting Onderwijsgeschillen.