• Waar vind ik meer informatie over het organiseren van medezeggenschap in het primair onderwijs?

  De website Sterk Medezeggenschap is gericht op het ondersteunen van alle betrokkenen (schoolbestuur, schoolleiding en MR-leden) in de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De focus ligt in eerste instantie vooral op het borgen en uitbouwen van het bestaande ondersteuningsaanbod. Daarna volgt uitbreiding van het aanbod, op basis van de behoeften en actuele ontwikkelingen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Ondersteuning bij medezeggenschap.

 • Welke faciliteiten heeft de medezeggenschapsraad (PG) MR vanuit de cao voor primair onderwijs tot zijn beschikking?

  In artikel 13.3 CAO PO worden faciliteiten genoemd die de (PG)MR tot zijn beschikking heeft. In dit artikel wordt onder andere benoemd hoeveel uren een werknemer krijgt voor zijn werkzaamheden in het kader van medezeggenschap. Daarnaast zullen er volgens dit artikel afspraken gemaakt moeten worden over de financiele middelen die de (PG)MR tot zijn beschikking krijgt. Ook staat er in dit artikel dat er recht is op 3 dagen scholing per twee jaar.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Waar kan ik informatie vinden over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)?

  Op de website www.infowms.nl tref je alle informatie aan over de WMS. Hier vind je modelreglementen en statuten maar ook informatie over de laatste ontwikkelingen. Naast informatie over het goed functionerende MR, word je er ook op de hoogte gehouden over de laatste wettelijke ontwikkelingen. De website wordt onderhouden door Stichting Onderwijsgeschillen.

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.