• Hoe lang blijft een schriftelijke waarschuwing geldig? Moet deze na verloop van tijd uit het personeelsdossier worden verwijderd?

  Er bestaan geen vaste regels over hoe lang een waarschuwing geldig is. Bij de geldigheid van een waarschuwing worden de volgende punten in acht genomen:

  • Hoe erg het incident was waarvoor de werknemer een waarschuwing heeft gekregen;
  • Hoe lang het geleden is dat de werknemer de officiële waarschuwing heeft gehad;
  • Hoe veel officiële waarschuwingen de werknemer al in zijn personeelsdossier heeft.

  Doordat er geen wettelijke termijnen zijn rond de geldigheid van een waarschuwing raden we aan om in de waarschuwing op te nemen tot wanneer deze van kracht is. Daarnaast kunt u ook aangeven wat de consequenties zijn bij een nieuw incident binnen dit tijdsbestek. Door zoveel mogelijk informatie op te nemen, zal het dossier completer worden. Wanneer de waarschuwingsperiode voorbij is en zich geen herhalingen hebben voorgedaan, heeft deze waarschuwing geen toegevoegde waarde meer. De waarschuwing kan dan uit het personeelsdossier worden verwijderd.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken.

 • Hoe wordt bepaald in welke schaal een werknemer wordt ingeschaald?

  Bepalen in welke salarisschaal een werknemer in het primair onderwijs valt, is een ingewikkelde materie en binnen de CAO gelden daarvoor aparte bepalingen.

  Een werknemer die nog niet eerder een baan heeft gehad (in principe pas afgestudeerden) wordt ingeschaald op een bedrag dat niet lager is dan het laagste en niet hoger dan het hoogste bedrag in de salarisschaal die bij de functie hoort(L10 of L11). Waar de werknemer eerder nog begon met het laagste salaris in de schaal  (L10 1 of L11 1) hebben werkgever en werknemer nu de mogelijkheid om over het salaris afspraken te maken.

  Als het dienstverband van een werknemer na het aflopen van zijn contract niet doorloopt, maar hij even later wel weer een nieuwe aanstelling krijgt, moet hij opnieuw ingeschaald worden (artikel 6.3 CAO PO).

  Enkele voorbeelden:

  1. Een invaller die is benoemd of aangesteld van 1 februari tot 1 augustus en vanaf 1 augustus weer gaat invallen, hoeft niet opnieuw ingeschaald te worden. Er is geen sprake van een onderbroken dienstverband en op grond van artikel 6.1 lid 2 CAO PO is er recht op een periodiek. Als deze invaller een tijdelijk dienstverband heeft gehad in L10 1 en enkele dagen op een sbo-school heeft gewerkt in L11 1 en de laatste benoeming tot 1 augustus weer in L10 1 heeft gewerkt, wordt hij per 1 augustus in schaal in L10 2.
  2. Een invaller die kort en tijdelijk op een basisschaal invalt met salarisschaal L10 1,  die tevens korte invalbeurten heeft gehad op een sbo-school in salarisschaal L111 en daar in totaal 60 dagen heeft gewerkt, heeft per 1 augustus een dienstverband op de sbo-school. Deze werknemer wordt daar ingeschaald in L11 2. Zou hij per 1 augustus op een reguliere basisschool gaan werken, dan wordt hij ingeschaald in L10 3. Het salarisbedrag van L11 1 is uitgangspunt voor de inschaling in de L10-schaal.
  3. Een invaller heeft in een schooljaar 58 dagen gewerkt in schaal L10 1 en 2 dagen ingevallen op een sbo-school (L11 1). De werknemer dient opnieuw ingeschaald te worden. Als hij gaat werken op de sbo-school wordt dit L11 2. Als hij gaat werken op een reguliere basisschool, is L11 1 de grondslag voor inschaling. Voor de basisschool wordt dit L10 3.