• Hoe lang mag een medewerker op arbeidstherapeutische basis werken?

  De medewerker mag één keer tijdens zijn ziektetraject worden opgedragen op  arbeidstherapeutische basis te komen werken. De bedoeling is dat een medewerker zo snel mogelijk arbeid met enige loonvormende waarde gaat verrichten. (is het puur voor de werknemer of heeft de school er ook iets aan, dan loonvormende waarde) Werken op arbeidstherapeutische basis wordt alleen gebruikt om te bepalen wat een medewerker eventueel weer aankan in zijn werk en voor welke werkzaamheden hij eventueel inzetbaar zou zijn. Vaak is werken op arbeidstherapeutische basis niet nodig, of zijn enkele dagen voldoende voor een bedrijfsarts om een vervolgplan te kunnen opstellen. Wanneer werken op arbeidstherapeutische noodzakelijk is, dan moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

  • De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  • De periode mag nooit langer dan zes weken zijn;
  • De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  • Het werk dat wordt gedaan mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven;
  • Het moet een gecreëerde functie zijn;
  • Er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  • De medewerker moet op elk moment weg kunnen gaan.
 • Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

  Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100 % van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70 % van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

  Wanneer UWV van mening is dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, zodat de werknemer weer aan een andere baan komt, dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat u de zieke medewerker maximaal een jaar langer in dienst moet houden. Tijdens een dergelijke periode ontvangt de medewerker 80 % van zijn salaris.

   

 • Wanneer is een werknemer ‘ziek’?

  Een medewerker is ziek wanneer hij wegens ziekte of gebrek zijn werk, zoals hij dat met zijn werkgever heeft afgesproken, niet volledig kan doen. De bedongen arbeid is de arbeid zoals afgesproken tussen werkgever en werknemer. Een medewerker is pas hersteld, zodra hij zijn werk weer helemaal kan verrichten.

  Een medewerker met een gebroken been die de volledige bedongen arbeid wel kan verrichten, is in arbeidsjuridische zin niet ziek.