Helpdesk Coronavirus (COVID-19)

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Coronavirus (COVID-19)

 • Wat moet ik doen als de tijdige herregistratie in het schoolleidersregister po in de knel komt door uitstel van professionaliseringsactiviteiten?

  Het Schoolleidersregister PO bied je de mogelijkheid om uitstel van jouw herregistratie aan te vragen. Voor het aanvragen van uitstel kun je gebruik maken van dit formulier.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19).

 • Kan/moet ik - in deze uitzonderlijke tijd – een ZZP-er een vergoeding blijven uitbetalen wanneer de ZZP-er geen werkzaamheden (meer) verricht?

  Indien het schoolbestuur en de ZZP-er in het contract zijn overeengekomen dat de vergoeding doorbetaald moet worden ook als de ZZP-er door bepaalde omstandigheden geen werkzaamheden verricht, dient een schoolbestuur die afspraak na te leven. Over het algemeen zal de afspraak echter zijn ‘geen diensten, geen vergoeding’. In dat geval adviseert de PO-Raad aan schoolbesturen om niet (alsnog) uit coulance enige vorm van vergoeding te betalen aan de ZZP-er. Als een schoolbestuur vrijwillig uitbetaalt, levert dat problemen op in het kader van de rechtmatigheid/ accountantscontrole. Een schoolbestuur mag in dat kader geen uitgaven doen aan derden, waar geen tegenprestatie tegenover staat.

  Overigens neemt de overheid maatregelen om zelfstandigen tegemoet te komen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Werkgeverszaken.

 • Voor sommige leerlingen is school de veilige plek. Nu gezinnen de komende tijd nog meer op elkaar zijn aangewezen zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Hoe kunnen we daar zicht op houden?

  Helaas is ‘thuis' niet voor alle kinderen een veilige of fijne plek; zij hebben te maken met spanningen, (ernstige) armoede, of zelfs kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ook zijn er zorgen over kinderen in het speciaal onderwijs, die nu de ondersteuning en structuur van de school missen.  
  Naar aanleiding van overleg tussen het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VO-raad en PO-Raad heeft minister Slob op 20 maart een bericht verspreid met extra maatregelen voor kwetsbare leerlingen. Om de kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.  

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Passend onderwijs, kwetsbare leerlingen.

 • Hoe gaan we nu om met de zorgplichttermijn?

  Uitgangspunt van OCW is dat scholen zich aan de wettelijke termijn houden. Dat wil zeggen dat ze 6 – 10 weken de tijd hebben voor het onderzoeken of zij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte bij leerlingen die zich hebben aangemeld. Dit wettelijk voorschrift beschermt de rechten van de leerling en ouders.

  Het ministerie begrijpt dat de omstandigheden die samenhangen met de sluiting van scholen in verband met het coronavirus ertoe kunnen leiden dat de termijnen niet haalbaar zijn. Dat geldt overigens niet voor reguliere vakantieperiodes.

  Als een observatie onderdeel moet uitmaken van het verplichte onderzoek bij toelating is het denkbaar dat dit nu niet lukt. In dergelijke gevallen is het aan de school (en aan de ouders) om aan te geven wat de reden is dat de school de termijnen niet haalt. OCW vraagt van de scholen niet het onmogelijke, maar adviseert om vooral te bekijken of de observatie echt nodig is.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Passend onderwijs, kwetsbare leerlingen.

 • Hoe worden kinderen in 2020 voorbereid op de middelbare school?

  Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

  Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of hij/zij op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet onderwijs gemaakt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Hoe wordt in 2020 bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

  Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Waarom gaat de eindtoets in 2020 niet door?

  Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Gaat de eindtoets in 2020 door?

  Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Eindtoets, overgang naar voortgezet onderwijs.

 • Is het verstandig om een bruikleenovereenkomst af te sluiten als leerlingen nu ipad’s en laptop’s meenemen voor thuisonderwijs?

  Scholen worden geadviseerd een bruikleenovereenkomst op te stellen zodra er spullen met waarde ter lening aan leerlingen meegegeven worden.
   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Gebruik ICT-toepassingen.

Pagina's