Juridische Helpdesk Opvang leerlingen

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Opvang leerlingen

 • Moeten de scholen de vrijdag na Hemelvaart noodopvang verzorgen? Die dag is voor sommige scholen een ingeroosterde vakantiedag. Moeten zij dan het verlof intrekken?

  Hemelvaart is een feestdag. De PO-Raad heeft met met OCW en SZW afgestemd dat eventuele opvang dan valt onder de 24/7-opvang, waarbij gemeenten zo nodig aparte opvang regelen.

  De dag daarna is geen feestdag. Maar sommige scholen zijn wel dicht. In dat geval moeten scholen en kinderopvang de opvang samen vormgeven. Scholen bijvoorbeeld voor het tijdslot onder reguliere schooltijd, kinderopvang voor en na schooltijd. In onderling overleg kunnen zij dit van elkaar overnemen.

  Tweede Pinksterdag is weer een feestdag, dus dan vindt alleen 24/7-opvang plaats.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of de onderwerpen Opvang leerlingen en Samenwerken met opvang.

 • Wie krijgt nu compensatie van de overheid voor de eigen bijdrage voor kinderopvang?

  Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen, krijgen compensatie als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden

  De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, hebben sectorvertegenwoordigers BK en BMK de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel compenseren aan ouders. 

  Staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben op 25 maart in een brief aan de Tweede Kamer meer toelichting gegeven op de noodmaatregelen die de kinderopvang neemt door de uitbraak van het coronavirus. Ze gaan hierbij in op de manier waarop de noodopvang is vormgegeven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, het gebruik van de noodopvang en de compensatie voor ouders die momenteel geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang.

  Kijk voor meer informatie ook bij de veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Gemeenten hebben een taak om de coördinatie voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen te regelen. Onze gemeente wacht alleen maar af. Wat is exact de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze? Hoe krijgen we beweging hierin?

  Zie het bericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/opvang-kinderen-op-scholen-en-kinderopvang-ivm-coronavirus. Je kunt jouw gemeente op dit bericht wijzen en verzoeken hun verantwoordelijkheid te nemen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Een ouder van een leerling maakt schoon bij de politie; politie is een cruciaal beroep, schoonmaak volgens de lijst niet behalve als je in het ziekenhuis werkt. Moeten we de leerling opvang bieden?

  Alles is er op gericht om de cruciale beroepen door te laten werken. Als er binnen een politiekantoor niet meer schoongemaakt wordt, dan kan de politie niet meer doorwerken. Wij adviseren om te kijken op welke plek de desbetreffende ouder schoonmaakt. Als die instantie of organisatie in de lijst met cruciale beroepen staat, probeer dan om opvang te bieden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Kunnen vrijwilligers ingezet worden om leerlingen op te vangen?

  Als er alleen sprake is van opvang dan is er geen bevoegdheidseis. Hierdoor kunnen vrijwilligers ook leerlingen opvangen of helpen bij de opvang. Houd er wel rekening mee dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben en zich aan de hygiënevoorschriften houden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten ouders met een cruciale beroep betalen voor de noodopvang? En op welke tijden kunnen zij een beroep doen op opvang?

  Van onze collega’s van de Branchevereniging Kinderopvang begrepen wij het volgende over de kosten van bso voor ouders met cruciale beroepen:
  In principe zouden ouders met cruciale beroepen die voorheen nog geen gebruik maakten van de bso, dat nu wel kunnen doen zonder kosten. Uitgangspunt is om het bestaande systeem en infrastructuur in stand te houden. Zij hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en krijgen waarschijnlijk een soort tijdelijk contract. Dat zal iedere organisatie op een andere manier regelen.

  Gemeenten moeten genoeg 24-uursopvangplekken realiseren voor de opvang buiten de tijden van de bso, zie het nieuwsbericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?- Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?

  Nee, die zijn er nog niet. We zijn in overleg met het ministerie hierover.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten beide ouders een cruciaal beroep hebben voor de opvang in school/verblijf?

  Als één van de ouders/verzorgers een cruciaal beroep uitoefent en de ouders zijn niet in staat om zelf opvang te regelen, dan biedt de school/verblijf de opvang aan. Er is daarbij geen verschil tussen de school of het (kinderdag)verblijf. Er wordt niet aangegeven dat de ene opvang betaald is en de andere niet. Het doel is dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs krijgen, maar ook is het zo dat van scholen niet het onmogelijke verwacht mag worden. Als de school de opvang regelt, is het vervolgens aan de school of er onderwijsactiviteiten dan wel andere activiteiten aangeboden worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten alle medewerkers die niet ziek zijn, komen werken?

  Het was noodzakelijk om de eerste dagen mensen op school te hebben om de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren en het afstandsonderwijs vorm te geven. De scholen hebben nu mensen nodig voor de realisatie van de opvang en voor de kwetsbare kinderen. De medewerkers die daarvoor op school moeten zijn, hebben een cruciaal beroep. Zij kunnen hun kinderen naar school/verblijf brengen voor opvang. Verder is het advies: houd je aan het RIVM advies: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het is aan de teams, schoolleiders en schoolbesturen om daar verstandig mee om te gaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of de onderwerpen Opvang leerlingen en Werkgeverszaken.