Helpdesk Opvang leerlingen

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Opvang leerlingen

 • Is het ook het advies om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens de lessen lichamelijke opvoeding voor de kinderen die nu gebruik maken van de opvang op school? Kunnen de gymlessen doorgang vinden?

  De RIVM-richtlijn voor deze kinderen is ook om 1,5 meter afstand te bewaren, al ervaren de kinderen die nu naar school komen geen klachten. Dit kan lastig zijn in een schoolse setting, zeker tijdens de gymlessen. Daarom stelt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) dat er geen gym wordt gegeven aan de kinderen die op school opgevangen worden.
  Toch moeten ook de kinderen die nu op school opgevangen worden voldoende bewegen. Om de richtlijnen van de RIVM zo veel mogelijk te blijven volgen, zal dit anders vormgegeven worden dan de reguliere gymlessen. Een afstand bewaren van 1,5 meter kan een uitdaging zijn. De KVLO heeft tips hoe je gym op afstand kunt organiseren. Veel van deze activiteiten kunnen ook buiten plaats vinden, met genoeg onderlinge afstand. Zie: https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/gym-op-afstand-lessen-delen21.html

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of de onderwerpen Gym en bewegen en Opvang leerlingen.

 • Gemeenten hebben een taak om de coördinatie voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen te regelen. Onze gemeente wacht alleen maar af. Wat is exact de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze? Hoe krijgen we beweging hierin?

  Zie het bericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/opvang-kinderen-op-scholen-en-kinderopvang-ivm-coronavirus. Je kunt jouw gemeente op dit bericht wijzen en verzoeken hun verantwoordelijkheid te nemen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Een ouder van een leerling maakt schoon bij de politie; politie is een cruciaal beroep, schoonmaak volgens de lijst niet behalve als je in het ziekenhuis werkt. Moeten we de leerling opvang bieden?

  Alles is er op gericht om de cruciale beroepen door te laten werken. Als er binnen een politiekantoor niet meer schoongemaakt wordt, dan kan de politie niet meer doorwerken. Wij adviseren om te kijken op welke plek de desbetreffende ouder schoonmaakt. Als die instantie of organisatie in de lijst met cruciale beroepen staat, probeer dan om opvang te bieden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Kunnen vrijwilligers ingezet worden om leerlingen op te vangen?

  Als er alleen sprake is van opvang dan is er geen bevoegdheidseis. Hierdoor kunnen vrijwilligers ook leerlingen opvangen of helpen bij de opvang. Houd er wel rekening mee dat vrijwilligers geen gezondheidsklachten hebben en zich aan de hygiënevoorschriften houden. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Is het de bedoeling dat de scholen de kinderen van ouders met cruciale beroepen tijdens schooltijden opvangt, of langer en zo ja, hoe lang dan?

  Van onze collega’s van de Branchevereniging Kinderopvang begrepen wij het volgende over de kosten van bso voor ouders met cruciale beroepen:
  In principe zouden ouders met cruciale beroepen die voorheen nog geen gebruik maakten van de BSO, dat nu wel kunnen doen zonder kosten, omdat er overcapaciteit is die al betaald is.  Uitgangspunt is om het bestaande systeem en infrastructuur in stand te houden. Dus ouders zijn opgeroepen de opvang gewoon door te betalen. Ouders zouden dan gecompenseerd worden, die regeling is in de maak. Er is overal overcapaciteit, dus ouders in cruciale beroepen zullen makkelijk iets kunnen vinden. Zij hoeven dan uiteraard ook geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en krijgen waarschijnlijk een soort tijdelijk contract. Dat zal iedere organisatie op een andere manier regelen.
  Daarnaast moeten gemeenten genoeg 24-uursopvangplekken realiseren, zie het nieuwsbericht van de VNG: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?- Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?

  Nee, die zijn er nog niet. We zijn in overleg met het ministerie hierover.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten beide ouders een cruciaal beroep hebben voor de opvang in school/verblijf?

  Als één van de ouders/verzorgers een cruciaal beroep uitoefent en de ouders zijn niet in staat om zelf opvang te regelen, dan biedt de school/verblijf de opvang aan. Er is daarbij geen verschil tussen de school of het (kinderdag)verblijf. Er wordt niet aangegeven dat de ene opvang betaald is en de andere niet. Het doel is dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs krijgen, maar ook is het zo dat van scholen niet het onmogelijke verwacht mag worden. Als de school de opvang regelt, is het vervolgens aan de school of er onderwijsactiviteiten dan wel andere activiteiten aangeboden worden.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of het onderwerp Opvang leerlingen.

 • Moeten alle medewerkers die niet ziek zijn, komen werken?

  Het was noodzakelijk om de eerste dagen mensen op school te hebben om de opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren en het afstandsonderwijs vorm te geven. De scholen hebben nu mensen nodig voor de realisatie van de opvang en voor de kwetsbare kinderen. De medewerkers die daarvoor op school moeten zijn, hebben een cruciaal beroep. Zij kunnen hun kinderen naar school/verblijf brengen voor opvang. Verder is het advies: houd je aan het RIVM advies: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het is aan de teams, schoolleiders en schoolbesturen om daar verstandig mee om te gaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Coronavirus (COVID-19) of de onderwerpen Opvang leerlingen en Werkgeverszaken.