Juridische Helpdesk Cao primair onderwijs

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Cao primair onderwijs

 • Kan de oudere werknemer nog aanspraak maken op de arbeidstijdverkorting?

  Met de nieuwe regeling is de arbeidstijdverkorting (artikel 6.35 CAO PO 2013) komen te vervallen. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Heeft de OOP- er nog recht op de leeftijdsuren?

  Dit klopt want met de nieuwe regeling zijn de leeftijdsuren niet komen te vervallen

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Heeft de oudere werknemer ook nog recht op BAPO?

  Met de nieuwe regeling is de BAPO-regeling komen te vervallen. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan een leerkracht ook één dag per week worden vrij geroosterd?

  Het bijzonder budget (340 uur) kan door de werknemer worden ingezet om één dag per week te worden vrij geroosterd. Als de werknemer 170 uur inzet, kan de werknemer een dagdeel worden vrij geroosterd. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Kan de werknemer het bijzonder budget ook sparen en op een later moment opnemen?

  Het totale budget kan op basis van een vooraf ingediend plan maximaal 5 jaar worden gespaard. De opname van dit gespaarde budget kan nooit meer bedragen dan 340 uur per jaar. In twee jaar kan deze 340 uur worden gespaard, namelijk twee maal het bijzonder budget en twee maal het budget voor duurzame inzetbaarheid. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Als de oudere werknemer het bijzonder budget opneemt, geldt er dan ook een eigen bijdrage?

  Dit is afhankelijk voor welk doel het bijzonder budget wordt ingezet. Wordt door de oudere werknemer het bijzonder budget ingezet voor extra verlof dan geldt een eigen bijdrage, voor de andere doeleinden niet.

  De eigen bijdrage hangt samen met hun salarisschaal:

  • Schaal 1 t/m 8: 40%
  • Schaal 9 en hoger: 50%
  • Schaal LA en hoger: 50%

  Bij het berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van drie factoren:

  • het aantal uur waarop de werknemer recht heeft op het bijzonder budget  (op basis fulltime dienstbetrekking)
  • de werktijdfactor (wtf): het aantal uur dat de werknemer werkt
  • de maximale werktijd per jaar van 1659 uur

  Een voorbeeld:

  Leraar primair onderwijs van 57 jaar met een werktijdfactor van 0,6957. Heeft recht op 130 uren bij een fulltime dienstbetrekking. Recht op het bijzonder budget geschiedt op basis van huidige dienstbetrekking: 0,6957 (werktijdfactor) maal 130 uur = 90,4 uur (afgerond op 0,5). 90,4 uur gedeeld door 1659 (maximale werktijd per jaar ) = 0,0544. De eigen bijdrage op het salaris is 50% van 0,0544. Stel dat deze leraar € 3.000,- verdient, dan is de korting (0,0544 x € 3.000,-) x 50% = € 81,60.

  Let op: De werktijdfactor van de betrokkene blijft gelijk (nl. 0,6957), alleen de inzet voor wat betreft de maximale werktijd per jaar  wordt minder.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Voor welke doeleinden kan het bijzonder budget worden ingezet?

  Het bijzonder budget kan ingezet worden ten behoeve van duurzame inzetbaarheid zoals peerreview, studieverlof, coaching (tijd en geld), oriëntatie op mobiliteit en niet-plaats-en tijdgebonden werkzaamheden. Het gaat hierbij niet om vrij opneembaar verlof. 

  Het bijzondere budget kan ingezet worden voor verlof. Het budget van 40 uur kan dan ook voor verlof worden ingezet.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Heeft de oudere werknemer naast de 130 uur aan bijzonder budget, ook recht op het budget van 40 uur?

  Dit is juist. De oudere werknemer heeft dan in totaal 170 uur aan budget. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Welke werknemers komen in aanmerking voor het bijzonder budget?

  Van 57 jaar tot de AOW- leeftijd heeft de oudere werknemer recht op een bijzonder budget van 130 uur per jaar, naar rato van werktijdfactor en tijdsduur. De oudere werknemer kan alleen dan aanspraak maken op het bijzonder budget als er sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

 • Wanneer worden dienstverbanden als opeenvolgend beschouwd?

  Dienstverbanden worden als opeenvolgend worden beschouwd indien ze elkaar binnen zes maanden opvolgen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Cao primair onderwijs.

Pagina's