Helpdesk Onderwijsinhoud

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Onderwijsinhoud

 • Zijn er wettelijke verplichtingen als het gaat om bewegingsonderwijs in de groepen 3 en 4 in het primair onderwijs?

  Er zijn geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewegingsonderwijs dat in groep 3 en 4 moet worden aangeboden. In de kerndoelen PO wordt per vak aangegeven wat kinderen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijsinhoud.

 • Is het hanteren van een leerlijn 'sociaal-emotionele ontwikkeling' in het speciaal onderwijs verplicht?

  In het speciaal onderwijs gelden de kerndoelen. In het leergebied “overstijgende kerndoelen” staan er een aantal die de sociaal emotionele ontwikkeling betreffen. De school zal zich moeten verantwoorden wat zij hieraan doet. 

  Gebruik van bepaalde methodes kan helpen om aan de kerndoelen te werken. Op www.lecso.nl is een inventarisatie te vinden van de in het speciaal onderwijs meest gebruikte methoden voor speciale opbrengsten. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en Speciaal onderwijs of het onderwerp Speciaal Onderwijs.

Pagina's

Onderwerpen binnen Onderwijsinhoud

 • Taal & rekenen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Inspectietoezicht

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Overgang naar voortgezet onderwijs

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Vakgebieden en kerndoelen

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Toetsing

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • Burgerschap

  Alle vragen en antwoorden over dit onderwerp.