Thema's

In 46 projecten binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken basisscholen, begeleidt door experts, samen met culturele instellingen aan de verbetering van de kwaliteit van hun cultuuronderwijs. Door (op maat) leerlijnen te maken en educatief aanbod meer te laten aansluiten bij de vraag van een school.

Samenstelling

Ongeveer de helft van alle basisscholen doet mee aan Cultuureduducatie met Kwaliteit via een lokaal of regionaal project. Alle projectorganisaties delen kennis in hun gemeenschap. Kijk hier voor een overzicht. Voor een overzicht zie www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl.

Doel

In alle 46 projecten van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit is en wordt veel kennis ontwikkeld en gedeeld, op allerlei manieren. Om gebruik te maken van de collectieve kennis ondersteunt het LKCA de kennisdeling over de grenzen van projecten. We willen van en met elkaar leren, om samen cultuureducatie verder te brengen.

Contact en meer informatie

Vera Meewis, VeraMeewis@lkca.nl, 030-7115168. Kijk ook op www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl en www.lkca.nl/cmk voor meer informatie.