Thema's 

Ziek zijn en onderwijs. Betreft expertise en kennisgeving over de gevolgen van een chronische of langdurige, (psycho)somatische ziekte waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen en die van invloed zijn op het kunnen volgen van onderwijs en waarbij het risico bestaat dat een leerling onderwijsachterstanden oploopt als gevolg van zijn/haar ziekte.

Samenstelling

Consulenten onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) (ongeveer 120 consulenten) werkzaam bij:

  • Onderwijsadviesbureaus in Nederland met de voorziening OZL
  • Educatieve voorzieningen bij de zeven Universitair Medische Centra
  • Netwerkregisseur, gevestigd op hoofdkantoor in Den Haag bij de vereniging EDventure.

Doel

Het doel van het netwerk is voortdurende professionalisering en deskundigheidsbevordering van consulenten ten einde adequate ondersteuning te kunnen leveren aan leraren, scholen, ouders, leerlingen opdat chronisch, (psycho)somatisch zieke leerlingen geen onderwijsachterstanden oplopen en de doorgaande leerling gewaarborgd blijft.

Contact

Elise van Andel, evanandel@edventure.nu, 06-13771748. Kijk ook op www.ziezon.nl.