Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Binnen het primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Zij ondersteunen het bestuur en de toezichthouders zodat iedereen goed binnen hun eigen verantwoordelijkheid kan opereren.

De Kennisgroep Bestuurssecretarissen is opgericht om elkaar te ontmoeten en dilemma's en actuele thema’s - zoals onderwijswetgeving, goed bestuur en de rol/functie van de bestuurssecretaris - met elkaar te bespreken. De Kennisgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Vragen?

Heb je vragen over de Kennisgroep Bestuurssecretarissen? Stuur een mail aan Marina Kluiter, beleidsadviseur bij de PO-Raad.