Kennisgroep Kwaliteitszorg

Steeds meer schoolbesturen wijzen iemand aan die specifiek de kwaliteit op de scholen bewaakt. Maar hun functie-inhoud kan flink verschillen: van een coachende rol op oproepbasis tot een bovenschoolse intern begeleider of zelfs een directeur onderwijskwaliteit. Dat maakt het interessant om in gesprek te gaan over:

  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers kwaliteitszorg
  • De capaciteiten die nodig zijn voor deze rol
  • De inrichting van bestuurlijke kwaliteitszorg
  • Een goede systematiek voor visitaties en audits
  • Succesvolle interventies voor verbetering

De kennisgroep Kwaliteitszorg bestaat uit bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers van wie het bestuur lid is van de PO-Raad.

Vragen?

Vragen over de Kennisgroep Kwaliteitszorg? Stuur een mail naar Karen Titulaer.