Kennisgroep Onderwijshuisvesting

De Kennisgroep Onderwijshuisvesting wisselt kennis en informatie uit over alle facetten van onderwijshuisvesting, zoals:

  • Betaalbaarheid van gebouwen
  • De relatie met gemeenten
  • De kwaliteit van de huisvesting
  • Renovatie en/of nieuwbouw
  • Duurzaamheid
  • Multifunctionele accommodaties
  • Gezondheid en luchtkwaliteit
  • Doordecentralisatie en flexibiliteit

De kennisgroep Onderwijshuisvesting bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad. In de meeste gevallen zijn dat beleidsmedewerkers huisvesting of bestuurders met huisvesting in de portefeuille.

De Kennisgroep komt vijf keer per jaar bijeen.

Agenda

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen, stuur een mail naar Tanja van Nes.