De leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in verschillende netwerken. Voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Hieronder vindt u de verschillende netwerken van de PO-Raad. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur.

Netwerk Financiën en huisvesting

Netwerk Goed Bestuur

Netwerk Inspectietoezicht

Netwerk Krimp

Netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten

Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT

Netwerk Passend onderwijs

Netwerk Professionalisering

Netwerk School & Omgeving

Arbeidsvoorwaarden- commissie