Code Goed Bestuur (2017-2020)

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De in 2010 op principes gebaseerde 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' - waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur - geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In dit document vindt u de geactualiseerde code en bijbehorende toelichting.

Afbeelding Code Goed Bestuur