Beter inzicht in opbrengstdata in het speciaal basisonderwijs

Hoe geef ik vorm aan mijn opbrengstanalyses? Een handreiking met voorbeelden uit de praktijk.