Publicaties

Bekertje dat overvol met kleurpotloden zit

De PO-Raad brengt geregeld publicaties uit. Hieronder vindt u een overzicht. U kunt de meeste publicaties online lezen of (gratis) downloaden. Leden van de PO-Raad kunnen (als ze zijn ingelogd via Mijn PO-Raad) een papieren versie bestellen van publicaties die beschikbaar zijn.

Om te zoeken in de publicaties kunt u een filter op thema instellen (rechts op de pagina).

Bent u op zoek naar een van onze podium-uitgaves klikt u hier. Voor nummers van het FUNDAMENT, kunt u hier terecht.

Publicaties

 • Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen

  In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen, komen de PO-Raad en de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen in actie voor duurzame schoolgebouwen. 

  Sectorale routekaart
 • Brochure Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormen een mooie kans om onderwijs onder de aandacht te brengen van de lokale politieke partijen. In deze brochure vindt u een aantal thema’s en ideeën die relevant zijn voor de lokale politiek. Het zijn stuk voor stuk thema’s waar de gemeentelijke politiek (ook) over gaat en waar u als schoolbestuur invloed op kunt uitoefenen.

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 brochure
 • Ruimte voor nieuwe talenten

  Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’. De brochure helpt leerkrachten, taalcoördinatoren, schoolleiders en bestuurders bij hun keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.

 • Communicatie met ouders - Goed worden en goed blijven

  Ouders hebben de grootste invloed op de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst uit dat dat zeker ook geldt voor succes op school. Een educatief partnerschap met de ouders van uw leerlingen biedt kansen om het onderwijs effectiever en beter te maken. Deze uitgave kan u hierin ondersteunen. 'Communicatie met ouders' valt onder het project 'Goed worden en goed blijven'.