Format voor bestuursverslag

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een overall beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen in gedachten is door een werkgroep van schoolbesturen en controllers een inhoudelijk geschikt format ontwikkeld. 

In het format zijn de verplichte onderdelen samengebracht in drie hoofdstukken, met ieder maximaal 5 subhoofdstukken: het bestuur, verantwoording beleid en verantwoording financiën. Op basis van de ervaringen wordt het format in 2020 geoptimaliseerd. 

Instrumenten