Format voor bestuursverslag

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van een format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een overall beeld van de sector te verkrijgen. Met die doelen in gedachten is door een werkgroep van schoolbesturen en controllers een inhoudelijk geschikt format ontwikkeld. 

In het format zijn de verplichte onderdelen samengebracht in drie hoofdstukken, met ieder maximaal 5 subhoofdstukken: het bestuur, verantwoording beleid en verantwoording financiën. Op basis van de ervaringen is het format in 2020 geoptimaliseerd. 

Nieuw! Maak je bestuursverslag online

Naast pdf en Word stelt de PO-Raad het format bestuursverslag sinds november 2020 ook als online tool beschikbaar. De online tool is er voor besturen die het prettig vinden om in een online omgeving samen te kunnen werken aan de verantwoording. Eigenlijk is het een vragenlijst die alle onderwerpen behandeld. De vragenlijst kan je aan meerdere e-mailadressen koppelen. Alles ingevuld? Dan genereert de tool automatisch een pdf-versie van het format. De tool is inhoudelijk gelijk aan de pdf- en Wordversie. Het levert een opgemaakt document op, dat je kunt publiceren op de eigen website.

Hoewel absoluut volledig, gaat het om een eerste versie van deze online tool. We zijn voornemens deze in de toekomst verder uit te bouwen. Op welke termijn dat gebeurt en hoe dat er exact uit zal zien, hangt af van het aantal gebruikers. Je vindt het digitale format in de toolbox hieronder.

 

Instrumenten