Risicomanagement

Meer weten over risicomanagement? Ga aan de slag met deze tools.

Instrumenten

 • Risicomanagement in het primair onderwijs

  Risico’s kunnen leiden tot materiële of immateriële schade voor een schoolbestuur. Ook kunnen risico’s ervoor zorgen dat de instelling wordt belemmerd bij het verwezenlijken van doelstellingen. Daarmee kunnen risico’s het geven van goed onderwijs in de weg staan. Schoolbesturen zijn zich dan ook steeds bewuster van het belang van risicomanagement. Maar het blijkt niet eenvoudig te zijn om adequaat inhoud en vorm te geven aan dat risicomanagement. De risico’s zijn talrijk en spelen zich op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie af. Risico’s zijn volop zichtbaar, maar soms ook vrij onzichtbaar. Risico’s kunnen schuilen in processen, methoden, administratieve aanpakken, een aanpassing in de strategie, de externe omgeving, maar ook in gedrag en houding.

 • Omgaan met strategische risico's

  “Risicomanagement, dat is toch iets voor financiële mensen? De Onderwijsinspectie vindt dat risicomanagement belangrijk is en onze accountant zegt maakt steeds vaker dat de risico’s in kaart moeten worden gebracht.’’ Risicomanagement lijkt in de dagelijkse praktijk vaak een zaak van de controller. Helaas staat de praktijk van risicomanagement daardoor soms los van alles wat er in de klas gebeurt. Met deze brochure wil de PO-Raad, op basis van een pilotproject, laten zien hoe risicomanagement van waarde kan zijn door het te benaderen vanuit een onderwijskundige invalshoek.

 • Omgaan met vermijdbare risico's

  Binnen de bijeenkomsten van een ontwikkelgroep van controllers, gefaciliteerd door de PO-Raad en ondersteunt door extern deskundigen, is aandacht besteed aan manieren waarop risicomanagement nog meer aan focus kan winnen. Het gaat er immers om dat de meest wezenlijke risico’s aandacht krijgen, dat de beheersingsmaatregelen zich concentreren op die risico’s en dat die beheersingsmaatregelen meer moeten zijn dan alleen maar nulmetingen, protocollen en procedures. Binnen deze leerkring werd de risico-indeling van Kaplan en Mikes (2012) gebruikt en is deze uitgewerkt voor de vermijdbare risico’s voor het domein financiën.

  De deelnemers van de ontwikkelgroep hebben voor het organisatieonderdeel financiën & control geformuleerd wat de belangrijkste te leveren prestaties zijn. Bij deze basisprestaties gaat het om de operationele en tactische doelen die dit domein zich zou moeten stellen. Het zijn prestaties die voor de kwaliteit van financieel management en bedrijfsvoering bepalend zijn. Vervolgens hebben deelnemers van de ontwikkelgroep als voorbeeld enkele beheersingsmaatregelen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat die prestaties ook daadwerkelijk worden geleverd.