Model extra middelen aanpak werkdruk 2019/2020

Met dit model wordt, na het invullen van het BRIN-nummer van de school, het budget berekend dat deze school per 2019/2020 ontvangt voor de aanpak werkdruk.

De hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan van het niveau van BRIN, waardoor leerlingen op een nevenvestiging worden toegerekend aan de hoofdlocatie. Voor 2019/2020 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal (van hoofd- en nevenvestiging) per 1 oktober 2018. Voor het schooljaar 2019/2020 is het bedrag per leerling vastgesteld op €220,08. Deze extra middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Uit de media blijkt dat het budget voor aanpak werkdruk per 1 augustus 2023 structureel toeneemt van €333,5 mln. tot €430 mln. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf het schooljaar 2023/2024 naar ca. €285 per leerling. De PO-Raad heeft minister Arie Slob (onderwijs) indringend gevraagd om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven hierover (zie nieuwsbericht).

Voor vragen kunt u contact opnemen met  de helpdesk van de PO-Raad (voor aangesloten schoolbesturen).