Fusieregeling scholen

Wanneer (speciale) basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden samengevoegd of wanneer een school wordt opgeheven, ontvangt het bestuur in totaal minder personele bekostiging. Om deze daling in de bekostiging op te kunnen vangen, ontvangt het schoolbestuur hiervoor onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke compensatie. 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe regeling voor de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van kracht. Met onderstaande modellen kan bepaald worden in hoeverre u voldoet aan de voorwaarden voor deze tijdelijke compensatie en wordt berekend hoe hoog de compensatie in uw situatie zal zijn.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen aan Reinier Goedhart.

Instrumenten