Materiële bekostiging

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2020 zijn vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 1,60%.

In de onderstaande modellen kunt u de materiële bekostiging (inclusief onderbouwing) voor een school voor (speciaal) basisonderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen.

Berekening prijscompensatie

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven dat de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Bij  het bepalen van de hoogte van prijsbijstelling wordt jaarlijks de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in T-1 (2018);
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in T (2019);
  • de verwachte prijsontwikkeling in T+1 (2020).

Voor een nadere onderbouwing van de aanpassing van 1,60% kunt u onderstaande onderbouwing op basis van de macro economische verkenning 2019 en het centraal economisch plan van 2018 raadplegen:

Start PVE 2019     100,000
af MEV19 2019 1,60% -1,575    
        98,425
  MEV19 2018 1,70% -1,645    
        96,780
bij CEP19 2018 1,80% 1,742    
        98,522
  MEV20 2019 1,50% 1,478    
         100,000
  MEV20 2020 1,60% 1,600    
        101,600
Verschil       1,600
Verhoging voor PVE 2020: afgerond 1,60%

 

Instrumenten