Materiële bekostiging

Materiële bekostiging 2019

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2019 zijn vastgesteld. De prijsbijstelling bedraagt 1,50%.

De bedragen voor 2019 (onderdeel  beheer en bestuur) worden daarnaast nog verhoogd doordat het budget voor de uitvoeringskosten voor de bovenwettelijke regelingen met ingang van 2019 in de lumpsum wordt opgenomen. Het betreft in totaal 2,5 mln. en dat betekent per leerling een bedrag van  € 1,66 en voor de basisschool – vanwege de ophoging van het aantal leerlingen op 1 oktober met 3% - een bedrag van € 1,64.

In de onderstaande modellen kunt u de materiële bekostiging (inclusief onderbouwing) voor een school voor (speciaal) basisonderwijs berekenen.

Berekening prijscompensatie

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven dat de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Bij  het bepalen van de hoogte van prijsbijstelling wordt jaarlijks de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in T-1 (2017);
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in T (2018);
  • de verwachte prijsontwikkeling in T+1 (2019).

Voor een nadere onderbouwing van de aanpassing van 1,50% kunt u onderstaande onderbouwing op basis van de macro economische verkenning 2019 en het centraal economisch plan van 2018 raadplegen:

Start PVE 2018     100,000
af MEV18 2018 1,40% -1,381    
        98,619
  MEV18 2017 1,40% -1,362    
        97,258
bij CEP18 2017 1,00% 0,973    
        98,230
  MEV19 2018 1,70% 1,670    
         99,900
  MEV19   1,60% 1,598    
        101,499
Verschil       1,499
Verhoging voor PVE 2019:   1,50%

 

Instrumenten