Zelfevaluatie en bestuurlijke visitatie

Hier vindt u instrumenten die u kunnen helpen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie van het bestuurlijk handelen en een daaraan gekoppelde bestuurlijke visitatie. ​Deze instrumenten zijn ontwikkeld om te gebruiken bij bestuurlijke visitaties. 

Instrumenten

  • Q&A Bestuurlijke visitatie

    In deze Q&A vindt alle vragen en antwoorden over bestuurlijke visitatie. 

  • Voorbeeld van een visitatierapport

    Het bestuurlijk visitatietraject wordt afgesloten met het rapport van de commissie. Het rapport bestaat uit conclusies uit de visitatie en tips voor het bestuur om in de toekomst aan te werken. Hier kunt u een voorbeeld vinden van een visitatierapport.