Handreiking Klokkenluidersregeling

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een klokkenluidersregeling opgenomen als verplichtende bepaling. Voor het ontwikkelen hiervan heeft de PO-Raad een handreiking opgesteld die besturen kunnen gebruiken als uitgangspunt om een voor hen passende klokkenluidersregeling op te stellen.

Instrumenten