Normen en verplichtingen schoolgebouw

Aan welke normen en verplichtingen moet het schoolgebouw voldoen?

Instrumenten

  • Lijst met normen en keuringen schoolgebouwen

    Op initiatief van de Kennisgroep Huisvesting van de PO-Raad heeft een van de leden een lijst samengesteld met normen, verplichte keuringen, etc. De lijst geeft een opsomming van zaken waar het schoolbestuur zich aan dient te houden voor haar schoolgebouwen ofwel een andere vorm van huisvesting.

    Deze lijst is opgesteld om aan te geven wat er allemaal op een schoolbestuur afkomt aan verplichtingen en verantwoordelijkheden over haar gebouwen. De lijst heeft niet de pretentie compleet te zijn (geen controlelijst) en is niet wettelijk getoetst. Een schoolbestuur kan de lijst wel gebruiken om na te gaan of aan de genoemde eisen wordt voldaan.