Reële bouwkosten

Het bouwadviesbureau HEVO heeft een handige tool ontwikkeld om te kunnen berekenen welke kosten met de nieuwbouw van een school zijn gemoeid. Het is bekend dat de normbedragen uit de modelverordening niet toereikend zijn om een modern, duurzaam en energiezuinig schoolgebouw te realiseren. 

HEVO heeft op basis van jarenlange ervaringen veel benchmarkgegevens kunnen verzamelen waarmee op verschillende onderdelen kan worden berekend wat de meerkosten van een bepaalde voorziening zijn. Door in het programma keuzes te maken ten aanzien van de gewenst klasse t.b.v. het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit, thermisch, visueel en akoestisch comfort) kan worden berekend wat daarvan de meerkosten zijn. Verder kunnen nog andere keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld aluminium kozijnen in plaats van houten kozijnen, of het aanbrengen van elektrische zonwering.

Op het eindresultaat kan vervolgens een correctie worden toegepast die betrekking heeft op de financiële effecten van de bouwmarkt. Het programma rekent met de meestvoorkomende oppervlakten.

Het programma is voor schoolbesturen en gemeenten van belang omdat daarmee vooraf keuzes kunnen worden gemaakt, zodat tijdens het ontwerpen van het gebouw daar ook rekening mee kan worden gehouden. Het voorkomt daarmee dat achteraf bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, als blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan vooraf was bedacht. 

Instrumenten

  • Kosten Huisvesting

    Met de Kostenconfigurator berekent u wat een schoolgebouw dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015, met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting, in werkelijkheid kost.

    Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw van gebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energieneutraal (BENG) worden gerealiseerd. Doordat de nieuwe bepalingsmethodiek nog niet beschikbaar is in rekensoftware, is BENG nog geen optie in de configurator. Wel heeft HEVO de optie ENG opgenomen in het instrument.

    Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de Nieuwbouw kostenconfigurator 2019 kosteloos opvragen bij HEVO.