Renovatie of nieuwbouw?

Veel scholen zijn toe aan een renovatie of nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in een tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing en te krappe budgetten? Het ‘afwegingskader renovatie of nieuwbouw’ helpt schoolbesturen bij de keuze.