Ruimtebehoefte basisschool

De berekening van de huisvestingsbehoefte voor een basisschool is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening is door vrijwel alle gemeenten overgenomen. 

Voor een basisschool is het aantal leerlingen en de gewichtensom bepalend voor de huisvestingsbehoefte. De berekening voor de huisvestingsbehoefte wordt uitgevoerd voor elke school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Zo'n nevenvestiging wordt voor de ruimtebehoefteberekening beschouwd als een zelfstandige school.

Instrumenten

  • Instrument Ruimtebehoefteberekening oud-nieuw

    Met dit instrument kunt u de ruimtebehoefte bepalen van uw basisschool op basis van de 'oude' regeling en op basis van de 'nieuwe' regeling. Uiteraard dient u na te gaan welke verordening in uw gemeente van toepassing is voor de juiste conclusies.

    Het instrument heeft een werkblad Toelichting waarin de diverse werkbladen nader worden toegelicht. Ook vindt u op de website van de VNG achtergrondinformatie.

    Alle data waarmee gerekend wordt zijn bijgewerkt tot de situatie per maart 2010.