Aanpak Informatiebeveiliging & privacy (IBP)

Een online stappenplan voor scholen om IBP stap voor stap goed te organiseren.

Instrumenten

  • Kennisnet, de VO-raad en de PO-Raad hebben de Aanpak IBP ontwikkeld voor bestuurders, leraren, ict-coördinatoren en communicatiemedewerkers bij een onderwijsinstelling. Deze online aanpak helpt scholen met het op orde krijgen van Informatiebeveiliging & privacy. In de aanpak vindt u onder meer voorbeelddocumenten, handreikingen, uitleg en praktische tips.