Format implementatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Icoon met tekst Goed op weg met ICTIcoon met tekst Aan de slag met ICT

 

 

Instrumenten

 • U weet het zeker, het is de hoogste tijd voor meer ICT in uw onderwijs! U heeft een eerste stap gezet naar meer les op maat, maar dan? Hoe zorgt u voor een toekomstbestendige ICT-infrastructuur? Hoe vertaalt u de visie naar de praktijk? En welke devices horen daarbij? U wilt het grondig, maar ook pragmatisch aanpakken? Start dan met het opstellen van een implementatie- en investeringsplan. Het implementatie- en investeringsplan (voorheen innovatie- en investeringsplan) helpt u om de basis op orde te brengen, zodat u weloverwogen aan de slag kunt met implementatie van ICT. Hieronder kunt u het format en bijbehorende documenten downloaden voor eigen gebruik. 

  Met behulp van het ‘vier-in-balans-model’ brengt u de huidige en gewenste situatie rondom ICT in uw organisatie in kaart. Dit aan de hand van thema’s als deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Vervolgens beschrijft u aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) de implementatie van het plan en welke investeringen hierbij horen. Aan een rekenmodel voor het opstellen van een realistische begroting hierbij wordt op dit moment gewerkt. Zodra deze beschikbaar is, is deze hier te vinden. 

  De modellen die in het plan worden gebruikt worden uitgebreid toegelicht zodat het direct toepasbaar is. Wel is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het opstellen van het plan. Een goed en gedegen plan zorgt immers voor een soepele uitrol in de implementatiefase.

  Heeft u een conceptplan opgesteld?

  De verschillende hoofdstukken vormen de bouwstenen voor een solide en meerjarenplan voor ICT in uw onderwijs. Omdat elk bestuur en elke situatie anders is, heeft u de mogelijkheid om bouwstenen te wijzigen en te gebruiken naar eigen wens en behoefte. Bent u geïnteresseerd in goede voorbeelden? Bekijk dan de Procesbeschrijvingen en Facts and figures van PCO Noord en PlatOO.

  Nog vragen?

  Stuur een mail naar slimmerlerenmetict@poraad.nl.