Leerlijn programmeren

Icoon met tekst Samen vooruit met ICT

 

 

Instrumenten

 • Gestructureerd aan de slag met programmeren in de klas

  Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. Alle scholen kunnen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. Deze is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

  Het aanbod maakt het mogelijk leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. De leerlijn, die bestaat uit een verzameling begrippen, doelen en lesactiviteiten, helpt daarbij.

  Voor scholen en hun leraren wordt het dankzij de leerlijn mogelijk programmeren op een gestructureerde manier aan te bieden. Bovendien kunnen ze deze inbedden in bestaande vakken als taal en rekenen. ,,Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven’’, aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

  Van en voor het onderwijsveld

  De leerlijn programmeren is het eerste resultaat uit de zogenoemde Versnellingsvragen van de PO-Raad en Kennisnet. Schoolbesturen die willen innoveren en daarbij tegen vraagstukken oplopen die ze niet alleen kunnen oplossen, kunnen een versnellingsvraag bij hen indienen. Zij helpen een antwoord te vinden zodat het primair onderwijs kan innoveren en verder komt met het inzetten van ICT in het onderwijs. De leerlijn programmeren biedt leerlingen een goede basis voor het goed kunnen toepassen van ICT in de (nabije) toekomst. Voor het ontwikkelen ervan is nauw samengewerkt met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

  Scholen van initiatiefnemers Stichting OPONOA en Onderwijsgroep FIER hebben in mei 2016 de leerlijn kunnen testen. Via Wikiwijs, het leermiddelenplatform voor het onderwijs, wordt de leerlijn nu ook aan alle andere scholen aangeboden. Het staat alle scholen vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.

  Versnellingsvragen

  Met de Versnellingsvragen werken PO-Raad en Kennisnet aan het programma Slimmer leren met ICT, met als doel de sector helpen bij het inzetten van ICT om leerlingen meer op maat les te geven. Op www.versnellingsvragen.nl kunt u antwoorden vinden op diverse innovatieve vraagstukken van uw collega's-besturen.

  De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen scholen en hun besturen ook op diverse andere manieren bij het inzetten van ICT. Een overzicht van ons aanbod is hier te vinden.

  Uitleg leerlijnen

  Overigens is een leerlijn geen lesmethode. Het is een uitwerking van de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld voor diverse vakken. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Alle scholen moeten daaraan houden. Ze mogen wel zelf bepalen hoe die kerndoelen binnen bereik komen. Het staat scholen dan ook vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.