Lerende organisatie

De Werkwijzer samen leren is een online uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven en een middel om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie.

De samenhang tussen de organisatielagen – Bestuurder, Schoolleider en Leraar – zijn in de Werkwijzer samen leren zichtbaar gemaakt. Evenals het verband tussen de aspecten Koers, Werken met data, Lerende professionals en Leidinggeven aan leren. Elk aspect is opgedeeld in een aantal fasen - Beginfase, Tussenfase en Gevorderde fase - waardoor acties voor verdere ontwikkeling altijd aansluiten bij de huidige situatie binnen de organisatie. Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen met behulp van de Werkwijzer samen leren alleen of gezamenlijk reflecteren op hun werksituatie en voor de verschillende aspecten van de lerende organisatie voorbeelden bekijken en aan de slag met verdieping en tools in tekst en beeld.

Instrumenten

 • Werkwijzer samen leren

  De Werkwijzer samen leren kan gebruikt worden om:

  1. het thema lerende organisatie te introduceren binnen de schoolorganisatie; 
  2. het gesprek aan te gaan over waar de school staat op de verschillende aspecten binnen het thema lerende organisatie; 
  3. tips te krijgen over welke stappen gezet kunnen worden om het samen leren op alle lagen binnen de organisatie vorm te geven. 

  U kunt als bestuurder, schoolleider of leraar zelf of onder begeleiding van een procesbegeleider (bijvoorbeeld met een School aan Zet-expert of een HR-medewerker uit de eigen organisatie) met de Werkwijzer samen leren aan de slag. De Werkwijzer samen leren geeft mogelijkheden voor acties voor verdere ontwikkeling en de middelen die u daarbij kunt inzetten. School aan Zet is de eigenaar van deze tool.

  Een manier om aan de slag te gaan met de Werkwijzer samen leren:

  1. Klik op één van de ontwikkelaspecten: Koers, Werken met data, Lerende professionals, Leidinggeven aan leren.
  2. Kies de gewenste organisatielaag: Bestuurder, Schoolleider, Leraar.
  3. Kies de fase van ontwikkeling waarin de organisatielaag zich bevindt: Beginfase, Tussenfase, Gevorderde fase.
  4. Ga aan de slag met de acties die bij de gekozen fase horen en betrek daarbij de instrumenten, video’s en informatie.