Internationalisering

De kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Het onderwijs heeft de belangrijke taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. De leerlingen van nu worden wereldburgers. De scholen in het primair onderwijs spelen hier al in toenemende mate op in. 

Deze groeiende aandacht voor internationalisering leidt bijvoorbeeld tot vragen als ‘Wat willen wij onze leerlingen meegeven?’, ‘Wat is daarbij de kerntaak van mijn school?’, ‘Waar vind ik informatie over internationalisering in het basisonderwijs?’. Op de vele vragen bestaan niet altijd pasklare antwoorden; er
bestaat geen receptenboek. We staan echter ook niet met lege handen. 

 

Instrumenten

  • Toolkit internationalisering

    Speciaal voor bestuurders, schoolleiders en coördinatoren internationalisering in het basisonderwijs hebben Nuffic en de PO-Raad een Handreiking internationalisering primair onderwijs samengesteld. Hierin staan algemene informatie, informatie over het maken van beleidsplannen, een stappenplan en andere tools die van pas komen bij het vormgeven van internationalisering op uw scholen.