Geschillen rond Passend onderwijs

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Vaak kan men daar in gesprek nog goed uitkomen. 

 

Instrumenten

  • Voorkom geschillen rond Passend onderwijs

    De website www.geschillenpassendonderwijs.nl helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Mocht het onverhoopt toch tot een geschil komen, dan vindt u op deze website informatie over de instanties waar u terecht kunt, als iemand anders de knoop moet doorhakken.