Meervoudige onderwijszorgvragen

Wanneer zijn onderwijs en jeugdhulp/zorg gezamenlijk aan zet voor een passend integraal onderwijszorgarrangement? En hoe realiseren we dit? Om een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op meervoudige onderwijszorgvragen voor een individuele leerling, is het nodig dat gemeenten en samenwerkingsverbanden kaderstellende regionale en lokale afspraken maken. 

Instrumenten