Ondersteunings- toewijzing

Eén van de centrale thema’s waarop samenwerkingsverbanden een keuze moeten maken, betreft de manier waarop de samenwerkingsverbanden de ondersteuning van leerlingen zullen gaan toewijzen. Immers, als de huidige wettelijk voorgeschreven procedures en criteria met betrekking tot de indicatiestelling vervallen, ontstaat voor de samenwerkingsverbanden en besturen een grote mate van eigen beleidsruimte die ingevuld kan worden. 

Instrumenten