Ontwikkelings- perspectief

Deze tools ondersteunen bij het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP).

Instrumenten

  • Handreikingen ontwikkelingsperspectief

    De PO-Raad heeft handreikingen gemaakt om scholen voor het basis-, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). De publicaties bestaan uit drie delen. Deel A vormt de basis van de handreiking. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten rondom het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het ontwikkelingsperspectief. Deel B en C zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deel B gaat dieper in op een aantal onderwerpen die bij het gebruik van het ontwikkelingsperspectief een rol spelen. In deel C vindt u diverse praktijkvoorbeelden. De uitgaven dateren van 2014.