Schoolondersteunings- profiel

Welke mogelijkheden heeft de school voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Instrumenten

  • Werken met het schoolondersteuningsprofiel

    De afgelopen jaren zijn veel scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden al gewend geraakt aan het idee dat zij een schoolondersteuningsprofiel moeten opstellen, in verband met de invoering van passend onderwijs. In het ondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.