Onderwijsachterstandsmiddelen

In schooljaar 2019-2020 gaat een nieuwe bekostigingssystematiek in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Hierbij geldt een overgangsregeling van drie jaar. 

Instrumenten

  • Definitieve berekening onderwijsachterstandsmiddelen per bestuur en per school

    In deze lijst staat het huidige bedrag, het uiteindelijke nieuwe bedrag, het verschil daartussen, en het bedrag dat het bestuur/de school in schooljaar 2019-2020 ontvangt. 

  • Onderwijsachterstandsscores schooljaar 2020-2021

    Met dit bestand kunnen scholen en schoolbesturen de bekostiging onderwijsachterstandenbeleid voor het schooljaar 2020-2021 berekenen.