Brede school en IKC-ontwikkeling


Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft de ontwikkelde tools en publicaties overgedragen aan de PO-Raad. In de oorsprongelijke toolkit vindt u behalve onderstaande tools ook praktijkvoorbeelden. Aangezien het steunpunt niet meer bestaat, worden deze voorbeelden niet langer geactualiseerd. U kunt er evenwel inspiratie uit opdoen. 

Instrumenten