Kindermishandeling

Wat moet een onderwijsprofessional doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Instrumenten

  • Meldcode Kindermishandeling

    Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.