Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

Veel scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Op deze pagina vind je ondersteuningsmateriaal dat je kan helpen bij deze opgave.

Instrumenten