Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder personele bekostiging. Om deze daling in bekostiging op te kunnen vangen, ontvangt het schoolbestuur hiervoor een compensatie. Deze compensatie wordt per 1 augustus 2015 tijdelijk verruimd.

Voor de berekening van de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen (fusieregeling), wordt gekeken naar de componenten in de personele bekostiging die niet lineair zijn. Alleen voor die componenten geldt per slot van rekening, dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat ook de bekostiging voor schoolleiding.

Let wel: de compensatie is gericht op de terugval in de personele bekostiging. De terugval van bekostiging in het kader van de materiële bekostiging en het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid wordt niet gecompenseerd.

Met het oog op schoolbesturen in krimpgebieden en de mogelijkheid om op het dalend aantal leerlingen te anticiperen, wordt de fusieregeling voor basisscholen per 1 augustus 2015 tijdelijk aangepast.

In de huidige regeling ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging (compensatie), het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%. Van 1 augustus 2015 tot en met 1 augustus 2019 wordt de periode tijdelijk verlengd tot zes jaar en wordt de compensatie per jaar verhoogd tot 100%.

Effectief betekent dit dat een fusie per 1 augustus 2014 leidt tot een compensatie van 100% voor zes schooljaren. Scholen die in 2012 dan wel in 2013 zijn gefuseerd, ontvangen na 1 augustus 2015 nog drie respectievelijk vier jaar een compensatie van 100%.

Aan de hand van onderstaand model kunt u de compensatie per 1 augustus 2014 berekenen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen aan Reinier Goedhart

Bestanden bij deze pagina