Met dit instrument kunt u de ruimtebehoefte bepalen van uw basisschool op basis van de 'oude' regeling en op basis van de 'nieuwe' regeling. Uiteraard dient u na te gaan welke verordening in uw gemeente van toepassing is voor de juiste conclusies.

Het instrument heeft een werkblad Toelichting waarin de diverse werkbladen nader worden toegelicht. Ook vindt u op de website van de VNG achtergrondinformatie.

Alle data waarmee gerekend wordt zijn bijgewerkt tot de situatie per maart 2010. 

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Reinier Goedhart.

Bestanden bij deze pagina