De PO-Raad is betrokken bij het landelijke project Versterking medezeggenschap. Ook ouderorganisaties en vakbonden zijn daarbij betrokken. Binnen dat project worden diverse hulpnmiddelen ontwikkeld die te vinden zijn op de website van dit project. Voor tools om uw medezeggenschap mee te versterken, kunt u daar terecht. Open toolbox>